Menu sluiten

logotra

Liefdadigheid en barmhartigheid: de rol van filantropie in de islamitische traditie

istock 1451779256

In de oorspronkelijke boodschap van de islam staat barmhartigheid centraal, en een van de meest concrete uitingen van deze barmhartigheid is liefdadigheid. Filantropie, diepgeworteld in de islamitische traditie, is niet alleen een daad van vrijgevigheid maar een plicht die de gelovigen wordt opgelegd. Laten we duiken in de betekenis, deugd en impact van liefdadigheid binnen de islam.

De filosofie van liefdadigheid

Liefdadigheid, of 'Sadaqah' in het Arabisch, gaat verder dan louter materiële ondersteuning bieden. Het is een uiting van barmhartigheid en compassie jegens de minder bedeelden. De Koran benadrukt herhaaldelijk de waarde van het geven aan anderen, waarbij Surah Al-Baqarah (2:267) zegt: "O jullie die geloven, geef van de goede dingen die jullie hebben verdiend en van wat Wij voor jullie uit de aarde voortbrengen."

Zakat als pijler van filantropie

In de islamitische traditie is 'Zakat' een verplichte vorm van liefdadigheid. Het is geen optionele handeling maar een pijler van de islam. Elk jaar worden welgestelde moslims aangemoedigd om een vast percentage van hun bezittingen aan de minder bedeelden te schenken. Dit systeem van verplichte aalmoezen draagt bij aan het verminderen van armoede en het bevorderen van economische rechtvaardigheid.

De breedte van liefdadigheid

Liefdadigheid in de islam omvat niet alleen financiële bijdragen maar ook daden van vriendelijkheid en vrijwilligerswerk. Het omvat het delen van kennis, het ondersteunen van behoeftige gezinnen en het bieden van troost aan degenen die het nodig hebben.