Menu sluiten

logotra

Wilsbeschikking

Arrahma vindt het belangrijk dat uw uitvaart wordt geregeld zoals u dat wilt. Arrahma heeft daarom een wilsbeschikking ontwikkeld waarin u al uw persoonlijke uitvaartwensen en praktische zaken kunt vastleggen.

dsc06654

Voor u en uw nabestaanden

Het is prettig voor ons en de nabestaanden dat u nadenkt over zaken die u graag wenst of nalaat na overlijden. Dat kunnen simpele wensen zijn die het uw nabestaanden kunnen vergemakkelijken. Denk daarbij aan waar u bijvoorbeeld begraven wilt worden. Is dat een begraafplaats in Nederland of toch in het buitenland? Of uw wens ten aanzien van de rituele wassing. Wie wilt u erbij hebben en wie bijvoorbeeld niet? Maar ook: de wens van moskee en van het djanazagebed. Wellicht heeft u zelf al een kaffan of lijkwade gekocht? Al met al beslissingen die uw uitvaart ten goede komen en waarmee u en uw nabestaanden ontlast.

Wilsbeschikking bekeerlingen

Arrahma wordt regelmatig benaderd door nabestaanden van overleden bekeerlingen. Zij weten bijvoorbeeld niet wat gebruikelijk is voor een islamitische uitvaart. Bekeerlingen zijn mensen die tot de islam zijn getreden. De situaties uit de praktijk zijn onmogelijk om kort samen te vatten, maar waar de moeilijkheid vaak ligt, is het ontbreken van een rechtsgeldige wilsbeschikking (wassiya/ testament).

Nabestaanden van bekeerlingen zijn inhoudelijk namelijk niet altijd goed op de hoogte van de rituelen die bij een islamitische uitvaart komen kijken. Hierdoor ontstaan er heel veel misverstanden en krijgt een bekeerling een uitvaart die absoluut niet strookt met de islamitische wetgeving. Sterker nog, in sommige gevallen gaan nabestaanden over tot crematie. Een passende wilsbeschikking is daarom noodzakelijk. Arrahma adviseert bekeerlingen dan ook om een testament op te laten stellen bij een notaris wanneer men vermoedt of angstig is dat bij de uitvaart haar of zijn laatste wil niet wordt nageleefd.

Wat veel mensen niet weten is dat het maken van een wilsbeschikking, oftewel testament (wassiya), een zaak is die voorgeschreven is in de Islam. Zo wordt erop geattendeerd in de Koran in Soerat Al Baqara vers 180: “Het is jullie verplicht wanneer de dood één van jullie nabij is, als hij bezit nalaat een testament te maken voor de ouders en de verwanten, volgens wat redelijk is (dit is) een plicht voor de moettaqoen.” Een korte uitleg van Al moettaqoen; dit zijn de mensen die Taqwa hebben (zich beschermen van het Vuur). Taqwa is ook de vrees voor Allah, oftewel de Godsvrezenden.

In de Hadith van de Profeet Vrede zij met Hem zegt hij; “Het is een moslim niet toegestaan om twee nachten door te brengen als hij iets heeft na te laten, behalve met zijn testament geschreven bij zijn hoofd.” Bukhari ]2738]

Ibn Omar ra.overleverde;

“Sinds ik de boodschapper van Allah dat heb horen zeggen, is er geen nacht voorbijgegaan of ik heb een testament bij me.” En dan wordt er niet enkel gedoeld op de fysieke materiële nalatenschap aan bezittingen wat je als erfenis nalaat zoals dat in Soerat An-Nissa in vers 14 is geregeld.

Een wilsbeschikking schept rust en het verschaft duidelijkheid richting alle betrokkenen. Mocht u vragen hebben hierover, dan kunt u uiteraard contact opnemen met onze collega’s via onze afdeling klantenservice.

Contact opnemen

Wilsbeschikking in uw digitale dossier

Arrahma biedt kosteloos een wilsbeschikking aan voor iedereen die hier graag gebruik van wil maken. Als u lid bent dan heeft u de mogelijkheid om dit aan uw digitale dossier te koppelen. Bij een uitvaart gebruiken wij deze wilsbeschikking – in overleg met de nabestaanden – ter ondersteuning.

Een link naar de wilsbeschikking vindt u hier.

logotra

Vragen of interesse?

rectangle2724

We helpen u graag verder!

Abdelhamid Kadi Ouahabi

085 060 56 78
default background