Menu sluiten

Uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering is een financieel instrument dat is ontworpen om de kosten van een begrafenis en aanverwante uitvaart gerelateerde uitgaven te dekken. Het kernprincipe van een uitvaartverzekering is het bieden van financiële zekerheid en vooraf geplande voorzieningen voor de uitgaven die gepaard gaan met het afscheid nemen na overlijden. 

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering gaat een individu of een gezin een contract aan met een verzekeringsmaatschappij. Dit contract bepaalt dat de verzekeringsmaatschappij, na het overlijden van de verzekerde, een vooraf vastgesteld geldbedrag zal uitkeren aan de begunstigden van de polis. Dit geld kan vervolgens worden gebruikt om de verschillende kosten te dekken die verband houden met de uitvaart van de verzekerde.

De kosten die door een uitvaartverzekering gedekt kunnen worden, bestaan onder andere uit de begrafeniskosten zoals de kist, de begrafenis en eventueel de kosten voor het graf. Maar ook de administratieve kosten inclusief de kosten voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen en documenten.

Kortom, een uitvaartverzekering is een financieel hulpmiddel dat individuen en gezinnen in staat stelt om vooraf te plannen voor de financiële lasten die gepaard gaan met een begrafenis. Door een contract aan te gaan met een verzekeringsmaatschappij, kunnen verzekerden ervoor zorgen dat er middelen beschikbaar zijn om een respectvolle en waardige uitvaart te regelen zonder dat hun nabestaanden zich zorgen hoeven te maken over de kosten.

Het islamitisch perspectief op het afsluiten van een (Islamitische) uitvaartverzekering

Het vraagstuk omtrent het afsluiten van een islamitische uitvaartverzekering vanuit Islamitisch perspectief is een onderwerp dat regelmatig ter sprake komt en waarbij helderheid noodzakelijk is. Arrahma, als belichaming van Islamitische rituelen, waarden en principes, wenst graag inzicht te verschaffen in het standpunt van de Islam betreffende verzekeren van een islamitische uitvaart.

De Islamitische visie ten aanzien van een (islamitische) uitvaartverzekering is doordrongen van een evenwicht tussen ethische overwegingen en pragmatische noden. Hieronder vindt u enkele kernpunten die worden aangehaald om enige terughoudendheid te tonen bij het aangaan van conventionele verzekeringen:

  1. Riba (renteproblematiek): De Islam verbiedt het betalen of ontvangen van rente. Traditionele verzekeringen kunnen verbonden zijn met rente of andere financiële mechanismen die als Riba (rente) kunnen worden aangemerkt. Dit acht de Islamitische ethiek in strijd met haar grondbeginselen, wat voor sommige moslims reden is verzekeringen te vermijden.

  2. Gokken (Maysir) en onzekerheid (Gharar): Binnen islamitische waarden wordt gokken en onzekerheid vermeden. Sommige verzekeringen kunnen als gokken beschouwd worden vanwege de onzekerheid rondom uitkeringen en claims. Islam benadrukt en spoort aan tot het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid en voorzorgsmaatregelen, maar het vermijden van financiële onzekerheid heeft eveneens een intrinsieke waarde.

  3. Gemeenschapszin en solidariteit: Islam spoort aan tot het bevorderen van gemeenschapsgevoel en saamhorigheid. Traditionele verzekeringen kunnen de nadruk leggen op individuele winst, wat in contrast kan staan met het ideaal van zorg en ondersteuning voor de gemeenschap als geheel.

  4. Vertrouwen op Allah (Tawakkul): Islam benadrukt het vertrouwen op Allah en het aanvaarden van Zijn voorzienigheid. Sommige moslims kiezen ervoor om minder afhankelijk te zijn van menselijke systemen en meer vertrouwen te stellen in Allah's plannen.

Belangrijk te vermelden is dat deze overwegingen variëren en dat verschillende perspectieven binnen Islamitische jurisprudentie bestaan. Sommige geleerden en moslims achten specifieke verzekeringen wel aanvaardbaar, vooral wanneer deze voldoen aan Islamitische ethische normen, zoals het vermijden van rente en gokken.

Waarom geen islamitische uitvaartverzekering maar een uitvaartfonds? Keuze van Arrahma uitgelegd

Arrahma begrijpt de vragen en nieuwsgierigheid die kunnen ontstaan over de keuze voor een Islamitisch uitvaartfondsen boven een islamitische uitvaartverzekering. Deze keuze wordt diep geworteld in de Islamitische waarden en principes die de band tussen gelovigen en hun geloof vormgeven. Enkele redenen waarom een islamitische uitvaartfonds, in tegenstelling tot een islamitische uitvaartverzekering, een weloverwogen keuze is vanuit islamitisch perspectief:

  1. Saamhorigheid en solidariteit: Islam benadrukt de waarde van gemeenschap en saamhorigheid. Islamitische uitvaartfondsen als Arrahma creëren een gelegenheid voor individuen om gezamenlijk bij te dragen aan de uitvaartkosten van elkaar. Hieruit vloeit een tastbaar gevoel van solidariteit en zorg voort, waarbij financiële lasten worden gedeeld en individuele families ontlast worden.

  2. Afstand nemen van Riba (rente): Het vermijden van Riba (renteproblematiek) is een intrinsiek principe binnen Islam. Een traditionele uitvaartverzekering kan een rente-element impliceren, wat haaks staat op de islamitische ethiek. Een islamitisch uitvaartfonds wordt daarentegen geconstrueerd op basis van het 'Tabarru' principe, waarbij individuen een vrijwillige bijdrage leveren, zonder dat hier enige vorm van rente bij komt kijken.

  3. Versterking van vertrouwen op Allah (Tawakkul): Islam stimuleert het vertrouwen op Allah, zonder de noodzaak tot praktische handelingen te negeren. Islamitische uitvaartfondsen vinden aansluiting bij dit concept, waarbij individuen zich proactief voorbereiden op het onvermijdelijke, terwijl het geloof in Allah intact blijft. Het is een verfijnde balans tussen preventieve stappen ondernemen en het lot aan Allah toevertrouwen.

  4. Spirituele intentie: De deelname en het bijdragen aan een islamitisch uitvaartfonds kan worden gezien als een spirituele daad. Het vertegenwoordigt een vorm van Sadqa Jariya (continuerende liefdadigheid), met de verwachting van beloningen, zowel in dit leven als in het Hiernamaals. Het voorzien in de behoeften van de overledene en diens familie wordt erkend als een vooraanstaande handeling.

Leiderschap geven aan de islamitische gemeenschap: Islamitische uitvaartfondsen worden vaak beheerd door vertrouwde en betrouwbare gemeenschapsleiders. Dit zorgt voor transparantie, verantwoording en een focus op de behoeften van de gemeenschap in plaats van op commerciële belangen.

In de kern draait de keuze voor een islamitisch uitvaartfonds als Arrahma om het verankeren van de islamitische waarden in alle aspecten van het leven, inclusief de overgang van het aardse bestaan naar het eeuwige leven. Het is een expressie van zorg voor elkaar, het vermijden van onethische financiële praktijken en het streven naar een gevoel van spirituele voldoening.

news image 1

Neem contact op!

Als u meer informatie wenst over Arrahma's benadering van islamitische uitvaartzorg, inclusief de opties die beschikbaar zijn voor het verzorgen van een respectvolle uitvaart volgens de islamitische tradities, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ons team van toegewijde professionals staat klaar om uw vragen te beantwoorden en u te voorzien van de ondersteuning en begeleiding die u nodig heeft tijdens deze emotionele en belangrijke momenten. Wij zijn er om u te helpen uw dierbare een waardige en eervolle laatste rustplaats te bieden, in lijn met de islamitische voorschriften en waarden

Neem hier contact op!